Priekšvārds sestajam izdevumam


Pagājuši gandrīz četrdesmit gadu, kopš uzrakstīta šī nelielā grāmata, un vairāk nekā divdesmit gadu, kopš tā pēdējo reizi pamatīgi pārstrādāta. Dažādo izdevumu starplaikā izdarīti vienīgi sīki, nenozīmīgi labojumi, ko prasa mūsdienu valodas attīstība; tas arī ir viss, kas mainīts šajā reizē. Ir patīkami apzināties, ka grāmata vēl joprojām kalpo mērķim, kam tā sākotnēji bija domāta. Esmu pārliecināts, ka tā ir labāka nekā jebkura cita grāmata, ko šādā nolūkā es varētu uzrakstīt tagad, tādēļ laižu to atkal atklātībā, joprojām kā veltījumu kristīgajiem studentiem visā pasaulē.